การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟภายในอาคาร

Fire Safety Training 17052019

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัทพันนาลิฟวิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณ กิตติศักดิ์ พงศ์กมลรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4  สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และ คณะ ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและบุคลากรถึงความปลอดภัยขณะเกิดเหตุ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งในการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีภัยในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการบรรยายกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟ, สาธิตการดับเพลิง, ซ้อมอพยพผู้ประสบภัยจากที่สูง

110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230