สินเชื่อถูกกฎหมาย

รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-55 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
รายได้ผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-70 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 4 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 4 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ข้อมูลล่าสุดของสินเชื่อถูกกฎหมาย และช่องทางขอสินเชื่อในปี 2567 / 2024

สำหรับคนที่กำลังจะกู้สินเชื่อย่อมต้องการทราบว่าบริการที่เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนั้นมีที่ไหนบ้างที่เข้าข่ายดังกล่าว เพราะการไปกู้แบบผิดกฎหมายย่อมจะต้องสร้างความยุ่งยากเดือดร้อนมากกว่าสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพอย่างแน่นอน เพราะการคิดดอกเบี้ยนั้นไม่ได้เป็นไปตามอัตราที่ทางภาครัฐกำหนด ความต่างกับสินเชื่อถูกกฎหมายยังรวมไปถึงลักษณะการติดตามหนี้สินที่เป็นไปอย่างรุนแรงก้าวร้าวมากกว่าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เงินกู้ถูกกฎหมายจึงเป็นคำตอบของใครหลายคนที่กำลังมองหาสินเชื่อ แต่การจะดูให้แน่ใจได้ว่าสินเชื่อถูกกฎหมายหรือเปล่าสำหรับบริการที่เราจะเลือกนั้น ก็จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างง่ายๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายอย่างแท้จริง ก่อนอื่นเลยคือจะต้องนำชื่อของผู้ให้บริการที่อ้างว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายไปทำการเช็คกับเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีระบบตรวจสอบสินเชื่อถูกกฎหมายอยู่ขอเพียงชื่อที่ท่านได้มาถูกต้องและพิมพ์แล้วไม่มีตัวผิดหรือสะกดผิดใดๆ ก็สามารถทำการเช็คได้ว่าสินเชื่อถูกกฎหมายหรือไม่สำหรับบริการที่ท่านเลือก และหากพบว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานะของสินเชื่อถูกกฎหมายท่านก็จะได้สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหันไปกู้เงินกับที่อื่นแทน แต่อาจมีบางชื่อที่ท่านค้นหาในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วไม่พบว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย แถมยังหาข้อมูลจากที่อื่นๆ ไม่ได้อีกด้วย ท่านก็อาจจะทำการติดต่อแบบออนไลน์เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบอีกที

เอกสารที่ต้องใช้ขอสินเชื่อถูกกฎหมายเพื่อการอนุมัติ

สิ่งที่สามารถใช้ดูได้ว่าบริการที่ท่านกำลังจะสมัครเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายหรือไม่ ก็คือการดูว่าหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้างและขอแตกต่างจากสินเชื่อถูกกฎหมายโดยทั่วไปหรือไม่ โดยเอกสารที่ส่วนใหญ่จะทำการขอกันย่อมหนีไม่พ้นบัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้กู้ที่จะต้องเห็นหน้าบัตรชัดเจนและยังไม่หมดอายุเพื่อให้ได้รับการอนุมัติอย่างไม่ยากเย็นนัก นอกจากนั้นก็ยังรวมถึงหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนไม่ว่าจะขอสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายหรือช่องทางใดก็ตาม บางแห่งที่ให้กู้สินเชื่อถูกกฎหมายอาจจะขอให้ท่านแนบที่อยู่ของท่านที่ติดต่อได้หรือไม่ก็วาดเป็นแผนที่อย่างชัดเจนรวมถึงเบอร์ติดต่อด้วย บางท่านอ่านถึงตรงนี้แล้วอาจสงสัยว่าสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโรหรือเปล่า คำตอบก็คืออาจจะทำการเช็คเป็นบางทีสำหรับสินเชื่อถูกกฎหมาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในยุคนี้ หลายๆ บริการสินเชื่อเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าการเช็คบูโรไม่จำเป็นและไม่สามารถยืนยันความสามารถในการชำระเงินกู้ถูกกฎหมายของลูกหนี้ได้มากขนาดนั้น แต่ถ้าบริการที่ระบุว่าตัวเองเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายต้องการขอหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมเช่นทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสหรือโฉนดที่ดิน ท่านก็จะต้องถามเจ้าหน้าของสินเชื่อถูกกฎหมายดังกล่าวว่าหนังสือต่างๆ ที่ร้องขอนั้นจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรหรือมีความจำเป็นหรือมี ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อถูกกฎหมายจะต้องชี้แจงได้ว่าหนังสือหลักฐานดังกล่าวมีไว้เพื่อการใด ไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่สินเชื่อถูกกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้วในส่วนของการให้บริการหรือช่องทางขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทแม่หรือสาขาต่างๆ จะต้องชัดเจนไม่ลึกลับซับซ้อนหายากเย็นอะไร เพราะหากทางผู้ให้บริการปิดบังซ่อนเร้นที่อยู่ก็อาจจะเป็นบริการที่ไม่ใช่สินเชื่อถูกกฎหมายเอาได้ง่ายๆ 

แอพสินเชื่อถูกกฎหมาย หนึ่งในตัวเลือกของสินเชื่อถูกกฎหมาย

สำหรับผู้มองหาสินเชื่อ หนึ่งในช่องทางที่หลายคนสนใจก็คือแอพสินเชื่อถูกกฎหมายที่สามารถให้ท่านดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวท่านเองได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทย ก็สามารถใช้บริการออนไลน์แล้วทำธุรกรรมต่างๆ ได้ แต่ในการเลือกที่จะกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายนั้น ก็มีหลักที่ท่านจะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะกู้เงินกับแอพดังกล่าวดีหรือไม่ประกอบการพิจารณาด้วย นั้นคือในแอพสำหรับสินเชื่อถูกกฎหมาย เมื่อเข้าไปแล้วขั้นตอนการทำที่ระบุจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่มีความยุ่งยากชวนให้สับสนแต่อย่างใด และสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายจะต้องไม่มีเงื่อนไขหรือกำหนดให้ท่านทำการโอนเงินไปให้ก่อนล่วงหน้าเป็นค่ามัดจำแล้วอ้างว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย เพราะนั้นย่อมจะหมายความว่าผู้ให้บริการย่อมประสงค์ร้ายต่อทรัพย์ของท่านอย่างแน่นอน สินเชื่อถูกกฎหมายทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนจะไม่มีการขอมัดจำแต่อย่างใด รวมถึงแอพสินเชื่อถูกกฎหมายจะต้องไม่กำหนดให้ท่านซื้อเพชรหรือซื้อไอเท่มต่างๆ ผ่านแอพอีกด้วยเพราะนั้นเป็นช่องทางในการเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพจะต้องโปรงใส่ ตรงไปตรงมา ระบุขั้นตอนและช่องทางขอสินเชื่อต่างๆ ที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบที่ชัดเจนตรวจสอบได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สำหรับการขอสินเชื่อถูกกฎหมายจะต้องไว้ใจได้และไม่มีลับลมคมในใดๆ ทั้งสิ้นในการทำหน้าที่

การดูว่าจะกู้ที่ไหนดีสำหรับสินเชื่อถูกกฎหมาย

การดูว่าจะไปกู้ที่ไหนดีสำหรับสินเชื่อต่างๆ ท่านก็จะต้องพิจารณาว่ามีใครให้บริการที่ตรงกับใจของท่านบ้าง โดยอาจจะเริ่มจากบริการสินเชื่อถูกกฎหมายที่ท่านกำลังจะขอนั้นต้องการหลักทรัพย์หรือคนมาช่วยในการค้ำประกันหรือเปล่า ซึ่งในปัจจุบันหลายๆ แห่งที่ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายมักจะไม่ได้ขอหลักทรัพย์หรือคนมาใช้ในการค้ำประกัน เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับประชาชนในการจะหาสินทรัพย์มาใช้กู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย เพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถยนต์ก็ล้วนเป็นของส่วนตัวที่ไม่มีใครอยากจะใช้เอาไปค้ำสินเชื่อถูกกฎหมาย หรือหากขอให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาช่วยค้ำประกัน เขาก็อาจจะไม่อยากทำเพราะกลัวว่าจะต้องรับผิดชอบหนี้สินจากเงินกู้ถูกกฎหมายแทนเราในวันเวลาที่เราไม่สามารถชำระได้ หรือไม่ก็กลัวเราจะถอดทิ้งหนี้สินจากการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายไป ดังนั้นหากที่ใดก็ตามไม่ต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกอย่างก็คือวงเงินสินเชื่อจะต้องอยู่ในระดับเหมาะสมที่ท่านจะสามารถชำระหนี้ได้ในภายหลัง และท่านเชื่อว่าน่าจะได้รับการอนุมัติเมื่อขอไปตามจำนวนที่ท่านระบุ เช่นหากท่านต้องการกู้เงิน 2 แสนแต่วงเงินสินเชื่อสูงสุดแค่แสนเดียว ที่นั้นก็อาจจะไม่ใช่บริการที่เหมาะกับท่าน นอกจากนั้นแล้วหากจะกู้สินเชื่อถูกกฎหมายกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นธนาคารเก่าแก่ที่มีความมั่นคงไม่น่าจะล้มหรือเกิดปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย และจะทำให้การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ถูกกฎหมายของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

การกู้สินเชื่อถูกกฎหมายควรปรึกษาใครบ้าง

ก่อนที่จะทำการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายหลังจากที่ท่านได้มีตัวเลือกแล้วอย่างน้อย 2 ถึง 3 ตัวเลือกว่าจะกู้กับที่ไหนบ้าง ก็นำตัวเลือกดังกล่าวไปให้เพื่อน ญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดกับท่านดูว่าควรจะกู้สินเชื่อถูกกฎหมายกับที่ไหนดี เพราะการตัดสินใจบางเรื่องด้วยตัวเองเพียงลำพังอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักในการกู้สินเชื่อถูกกฎหมาย ดังเช่นสุภาษิตเก่าแก่ที่บอกว่า “หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว” ถ้าหากท่านปรึกษาคนอื่นเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายย่อมต้องเห็นข้อดีและข้อเสียที่ท่านอาจจะไม่มองเห็นจากผู้ให้บริการที่ต่างๆ นอกจากนั้นแล้วการหาข้อมูลในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือความเห็นจากผู้ที่เคยกู้สินเชื่อถูกกฎหมายที่อื่นๆ ก็สามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของท่านได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาว่าจะกู้สินเชื่อถูกกฎหมายที่ไหนดีของท่านเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และทำให้ปีที่กำลังเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนอย่าง 2024 หรือ 2567 เป็นปีที่ดีของท่าน 

Scroll to Top