วิธีเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ ต้องการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกร

เปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์มีข้อดีอย่างไร

บัญชีกระแสรายวันคือบัญชีแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายรับและรายจ่ายโดยเป็นบัญชีที่บริหารความปลอดภัยโดยการใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด ซึ่งในปัจจุบันการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปโดยเราสามารถที่จะเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ได้แล้วอย่างง่ายดายผ่านแอพพลิเคชั่น K Plus ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทย และหลายคนอาจจะสงสัยว่าการเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์มีข้อดีดีอย่างไร ซึ่งข้อดีของการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์คือเราสามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารหรือเดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ยุ่งยากเป็นการประหยัดเวลาและสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอดเวลาผ่าน sms การ

เปิดบัญชีออนไลน์สามารถที่จะเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรผ่านระบบออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยทันที

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์มีวิธีการอย่างไรบ้าง

วิธีเปิดบัญชีออนไลน์กสิกรมีขั้นต้อนดังนี้ ขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบของแอพพลิเคชั่น K PLUS และกดเลือก อื่น ๆ เพื่อเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์และกดเลือกเปิดบัญชีใหม่ อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของ

การสมัครบัญชีกสิกรออนไลน์ให้ครบถ้วนและกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่าง ๆ กดเลือกถัดไป จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลของการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ที่เราได้กรอกข้อมูลไปอีกครั้งหากข้อมูลถูกต้องแล้วทำการกดยืนยันการสมัครเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ซึ่งรายละเอียดของการเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ทางธนาคารจะมีการส่งรายละเอียดต่าง ๆ มาให้ผ่านทาง Feed SMS และทางอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไป ในกรณีที่เปิดบัญชีออนไลน์กสิกรไม่ได้อาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ไม่ตรงกับทางที่ธนาคารกำหนด

หลักฐานการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์ใช้อะไรบ้าง

การเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปซึ่งการสมัครเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้คือ สำหรับบุคคลธรรมดาการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์จะใช้เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น ส่วนกรณีที่เปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ในนามของนิติบุคคลจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือเอกสารหนังสือเดินทางก็ได้ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติพร้อมทั้งแนบใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรออนไลน์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรหรือจะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคารกสิกรได้ที่หมายเลข 02 8888888 ได้ตลอดเวลา

Scroll to Top