ติดต่อเรา

 • 02-538-7798
 • info@panna.co.th

110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 • 087-665-6665
 • info@panna.co.th

ร่วมงานกับเรา

วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)

 1. รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง คำนวนแบบโครงสร้าง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
 2. สามารถปรับแบบ และเสนอแนวความคิดใหม่ได้
 3. สามารถคิดคำนวนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้
 4. สามารถประสานการทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 5. สามารถติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง และระยะเวลาที่กำหนด

วิศวกรโยธา/โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

 1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญญาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 5. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอบที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ออกแบบดีไซน์

 • Develop graphics and images for products, logos and websites.
 • Choose color, picture, style, text and layout
 • Check the design to find errors before printing or publishing
 • Create publications marketing materials For example, catalogs, brochures, advertisements in magazines and banners
 • Perform drawing, image enhancement, photo clearing
 • Working closely with the marketing team to ensure that the work process is effective on schedule
 • Self-motivation
 • Have technical knowledge and understanding of the design process
 • Outstanding sense of color management, good composition and conceptual design
 • can manage multiple missions, track details, work under pressure and deliver on time
 • The shooting experience is positive.
 • Good team players and able to work independently with minimal supervision

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ดูแลจัดการด้านเจ้าหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • จ่ายเช็ค และ วางบิล พร้อมทั้งตามใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำ ภงด.1, ภงด.3, 53
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภายในองค์กร และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเอกสารการสมัครงาน หรือสอบถามข้อมูล

ฝ่ายบุคคล
110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 • 02-538-7798
 • info@panna.co.th

110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 • 02-538-7798
 • info@panna.co.th

COPYRIGHT 2019 PANNA.CO.TH