ติดต่อเรา

  • 02-538-7798
  • info@panna.co.th

110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

  • 087-665-6665
  • info@panna.co.th

ร่วมงานกับเรา

Sales Executive

ต้อนรับลูกค้าและนำเยี่ยมชมโครงการ พร้อมปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อปิดการขาย สามารถประสานงาน ให้บริการจัดเตรียมเอกสารและสัญญาต่างๆของลูกค้า จนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย
- ดูแลโครงการ สำนักงานขาย และห้องตัวอย่างให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า
- รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารพอร์ตลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งเอกสารการสมัครงาน หรือสอบถามข้อมูล

ฝ่ายบุคคล
110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

  • 02-538-7798
  • info@panna.co.th