สินเชื่อ a money

สินเชื่อ a money

รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน

ตอบคำถามต่างๆ ที่หลายๆ คนสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ a money

คำถามที่ต้องการคำตอบมากที่สุดจากลูกค้าที่กำลังสนใจสินเชื่อเอมันนี่ มีด้วยกันดังนี้

 • a money คืออะไร…ดีไหม? – ในส่วน a money สินเชื่อนั้นก็คือ บริการด้านการเงินแบบส่วนบุคคลจากบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี 2557 ด้วยงบ 1,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ก็คงตอบคำถามไปในตัวได้เลยว่าสินเชื่อ a money นั้นดีอย่างแน่นอน เพราะมีความน่าเชื่อถือที่สูง
 • a money เป็นของธนาคารอะไร? – ทาง a money มิได้เป็นของธนาคารใดทั้งสิ้น
 • ทาง a money เช็คบูโรไหม? – ก็คงตอบอย่างแน่ชัดไม่ได้ว่าสินเชื่อ a money นั้นเช็คบูโรหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลออนไลน์บางแหล่งก็ได้บอกว่าบัตร a money มีการเช็คบูโร แต่บางแห่งก็บอกว่าไม่เช็ค แต่แล้วเมื่อเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ของ a money สินเชื่อก็พบเกร็ดความรู้ในด้านเครดิตบูโร ซึ่งนั่นก็ทำให้เราไม่สามารถตอบอย่างแน่นอนได้ แต่ใดๆ ก็ตามหากจะสมัคร a money ผ่านแอพก็ควรตรวจเช็คประวัติของตนให้ดีเพื่อที่จะสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายๆ 
 • แล้วเอมันนี่ใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร? – เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ a money นั่นก็คือ บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารแสดงรายได้
 • หากสมัคร a money จะใช้เวลาอนุมัติกี่วัน? – ทาง a money เช็คผลอนุมัติได้ภายใน 3 วัน
 • สรุปสินเชื่อ a money นั้นผ่านยากไหม? – สำหรับ a money วงเงินอนุมัติจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แต่จะผ่านไม่ยากเลยถ้าหากผู้สมัครที่ขอวงเงินมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการสมัครบริการสินเชื่อ a money 

หลังจากที่ได้ทราบคำตอบกันไปแล้วว่า a money เป็นของธนาคารอะไร? ทาง a money เช็คบูโรไหม? พร้อมทั้งการสมัคร a money นั้นจะใช้เวลาอนุมัติกี่วัน? และเอมันนี่ใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?…ซึ่งต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจุดเด่นและสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อ a money!

โดยผู้สมัคร a money จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอสินเชื่อที่มีเงินเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไปจะได้รับ a money วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่หากผู้สมัคร a money ผ่านแอพที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 3 หมื่นบาทก็จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
 • บัตร a money เป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่พร้อมมอบความสะดวกสบายได้ทุกเมื่อตามความต้องการของผู้ขอสินเชื่อ a money
 • สินเชื่อเอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ และคอยให้คำปรึกษาทุกเมื่อ
 • ขอสินเชื่อ a money ได้ง่ายๆ แถมยังอนุมัติไว ซึ่งทาง a money เช็คผลอนุมัติได้ใน 3 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัครบริการสินเชื่อ a money มีอะไรบ้าง?

 • ผู้สมัคร a money ต้องเป็นสัญชาติไทย
 • ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อ a money ได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 60 ปี
 • ในการสมัคร a money ผ่านแอพจำเป็นที่ลูกค้าต้องมีฐานเงินเดือน 5,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอสินเชื่อ a money ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 
 • ในการขอสินเชื่อเอมันนี่…ผู้นั้นต้องมีสถานที่อยู่อาศัยและที่ทำงานที่ติดต่อได้ด้วย

แหล่งกู้เงินอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 10 เดือน
Scroll to Top