รวมเช็คลิสต์ Work from home ยังไง ให้มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในไทยในขณะนี้ เชื่อว่าหลายท่านต้องปรับเปลี่ยนจากการเข้าทำงานที่ออฟฟิศมาทำงานที่บ้านหรือ Work from home แทน ซึ่งวันนี้ “บ้านพันนา” จะขอพามาดูเช็คลิสต์อะไรบ้างที่เราต้องมีเพื่อให้การ Work from home มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

1. สร้าง To-do list เสมอ

อันดับแรกของการ Work from home คือคุณต้องไม่ลืมทำ To-do list ในแต่ละวันเพื่อวางแผนและทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ครบและเสร็จทันตามกำหนด โดยค่อยๆ จัดการงานไปทีละอย่างตามความสำคัญ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. กำหนดตารางเวลาและช่วงพักเบรกให้ชัดเจน

นอกจากการสร้าง To-do list เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานแล้ว สิ่งที่ต้องทำเมื่อ Work from home คือการกำหนดตารางเวลาที่จะทำงานและเวลาพักด้วย เพราะการทำงานที่บ้านอาจทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นจนอาจแยกไม่ออกระหว่างเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อน จึงควรกำหนดตารางเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้การ Work from home ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

3. สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการทำงาน

เช็คลิสต์นี้ถือเป็นข้อสำคัญ เราควรจัดพื้นที่เพื่อทำงานให้เหมาะสม ไม่ว่าะเป็นเก้าที่นั่งได้สบาย โต๊ะทำงานที่มีแสงธรรมชาติส่องถึง รวมถึงต้องเงียบและเป็นส่วนตัว นอกจากสภาพแวดล้อมแล้วต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าเราต้องทำงาน ควรตื่นนอน อาบน้ำ และทำทุกอย่างให้เหมือนกับวันไปทำงาน จะช่วยให้การ Work from home มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ใช้ข้อดีของเทคโนโลยีเข้าช่วย

อีกหนึ่งความสำคัญที่จะช่วยให้ Work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้ข้อดีจากเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสื่อสารต่างๆ ระหว่างผู้ร่วมงาน หรือ Tools ที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงาน เช่น การประชุม การตรวจเช็คความคืบหน้าของงาน หรือการเก็บหรือส่งไฟล์งาน เป็นต้น

5. สื่อสารกับผู้ร่วมงานให้มากขึ้น

เมื่อต้องปรับเปลี่ยนการทำงานที่ไม่ได้พบปะซึ่งกันและกันแล้ว อาจทำให้การพูดคุยหรือการสื่อสารน้อยลง ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพราะฉะนั้นเมื่อทำงานระยะไกลควรเพิ่มการสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้มากขึ้นกว่าปกติ จะทำให้การทำงานเกิดความราบรื่นยิ่งขึ้นนั่นเอง

6. บอกกับคนที่บ้านให้เข้าใจ

หลายคนที่ต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวที่อาจมีลูกหลานหรือญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ดี คุณต้องพูดคุยกับที่บ้านให้เข้าใจว่าเราต้องทำงาน และสามารถช่วยอะไรหรือทำอะไรกับคนที่บ้านในช่วงเวลาไหนตามตารางเวลาของเรา เพื่อช่วยการรบกวนระหว่างการทำงานที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดลง หากทำให้คนที่บ้านเข้าใจจะช่วยให้การ Work from home มีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างแน่นอน