5 วิธีเสริมธุรกิจตามหลักฮวงจุ้ย

#ทิศทางที่ตั้งของบ้าน
การเลือกทิศทางของอาคาร โดยเฉพาะทิศทางที่หน้าบ้านหันออกไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งในมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง และศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม เพราะประตูทางเข้านั้นถือว่าเป็นช่องเปิดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของตัวอาคาร ทั้งนี้การเลือกทิศทางที่ดีจะต้องดูประกอบกับดวงชะตาของสมาชิกภายในบ้าน ธุรกิจที่ทำควบคู่กัน

#เสริมสิ่งกระตุ้นพลังงานเมื่อได้ทิศทางที่เหมาะสมแล้ว เราสามารถเสริมสร้างสิ่งกระตุ้นพลังงาน ได้โดย การปลูกต้นไม้มงคล เหรียญจีน แมวนำโชค #เพื่อแสดงพลังของความมั่งมีศรีสุข #หากต้องการดึงดูดพลังของความร่ำรวย ให้ตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศด้วยของที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่นปลา เรือสำเภา #หากต้องการดึงดูพลังแห่งความมั่งคั่ง ด้านการเงิน ให้ตกแต่งบ้านด้วย อัญมณี น้ำพุ หรือภาพน้ำตก ทะเล เป็นต้น

#แสงสว่างภายในออฟฟิศ
แสงสว่างในออฟฟิศถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ แสงสว่างจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสงจากหลอดไฟควรจะส่องลงมาที่โต้ะทำงาน ไม่ควรส่องไปยังตำแหน่งที่คนนั่ง

#อากาศถ่ายเทสะดวก
ลมเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่ทำให้อารมณ์ขึ้น ลง ช้า มีความสุข หรือเร่งรีบการที่สำนักงานมีเครื่องปรับอากาศแล้วปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไป แล้วจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ#พื้นที่ที่จัดสรรออกมาอย่างลงตัว ไม่อึดอัดจนเกินไป ถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์

#การจัดโต๊ะทำงานของพนักงาน ควรจัดโต๊ะอยู่ในแนวเฉียงจากประตูทางเข้า โดยจัดให้อยู่ในด้านหน้าของโต๊ะหัวหน้า เพื่อให้หัวหน้าสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเต็มที่ และควรจัดโต๊ะทำงานหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน อย่าหันหน้าชนกัน เพราะจะทำให้เกิดความกดดันในที่ทำงาน