สภาพแวดล้อมสำคัญขนาดไหน ? ในการทำงาน

เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการทำงานมากกว่าที่คุณคิด วันนี้ “บ้านพันนา” โฮมออฟฟิศหรูแห่งใหม่ในย่านเลียบด่วนรามอินทราจะขอพาคุณมาดูกันว่า สภาพแวดล้อมสำคัญขนาดไหน และก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างในการทำงาน มาดูไปพร้อมๆ กันได้เลย

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

สภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรที่ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในยุคนี้ เพราะเป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถทำได้โดยการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ โดยต้องสามารถตอบโจทย์การทำงานภายในองค์กรได้มากที่สุด

2. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

นอกจากการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นแล้ว สภาพแวดล้อมที่ดียังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย เนื่องจากการจัดสัดส่วนภายในออฟฟิศที่ดีจะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีสมาธิและได้โฟกัส หรือมีพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแชร์ไอเดียระหว่างกัน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

3. สร้างความผ่อนคลายในการทำงา

ความผ่อนคลายในการทำงานถือเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้าง Productivity ที่ดีขึ้นในองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย ซึ่งการจัดสรรพื้นที่ เช่น การนำเอาต้นไม้เล็กๆ มาวางไว้ตามมุมในออฟฟิศ หรือการจัดโซนพักผ่อนเพื่อป้องกันการเมื่อยล้าจากการทำงาน จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย

4. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีคุณภาพ

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กร รวมถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารในการทำงานอย่างมีคุณภาพ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีในการทำงานภายในองค์กรอีกด้วย

5. สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี

หลายคนอาจมองว่าการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรต้องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร แต่แท้จริงแล้วสภาพแวดล้อมก็มีความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเช่นกัน เพราะเมื่อมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีก็จะช่วยเสริมทัศนคติการทำงานเชิงบวกให้กับทุกคนในองค์กร ทำให้นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้ว ยังเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามมาอีกด้วย