บริจาค น้ำดื่ม พันนา ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำกัด ได้บริจาค น้ำดื่มพันนา จำนวน 1,200 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลราชวิถี

อานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มหรือบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริมดวงชะตา

ดังต่อไปนี้

1.ทำให้เงินทองไหลมาเทมา
2.เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ
3.ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล
4.มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์

การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการบริจาค “น้ำดื่ม” ให้ได้ดื่มน้ำที่สะอาดและมีประโยชน์
ก็ถือเป็นการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่