จุดไฟให้พนักงาน ภาวะหมดไฟจะหมดไปหากทำสิ่งเหล่านี้

ภาวะหมดไฟ หรือ Burnout เป็นสภาวะที่องค์การอนามัยโลกได้มีมติให้บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อโรคภัยไข้เจ็บใหม่ที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในสังคมไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน วันนี้บ้านพันนาจึงได้นำเอาวิธี #จุดไฟให้พนักงาน มาฝากกัน รับรองว่าจะช่วยลดภาวะหมดไฟให้หายไปหากทำสิ่งเหล่านี้

1. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน
อันดับแรกที่ต้องทำเพื่อ #จุดไฟให้พนักงาน คือจัดการกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สร้างบรรยากาศในออฟฟิศให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เช่น การเพิ่มมุมธรรมชาติเล็กๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่น หรืออาจติดคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงาน รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานก็สำคัญไม่แพ้กั

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ส่วนใหญ่ภาวะหมดไฟไม่ได้หมดไปด้วยการเจาะจงแต่ที่ “ตัวบุคคล” แต่เกิดจากระบบที่ทำให้คนในออฟฟิศเกิดภาวะนี้ เพราะฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือระบบการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาวะหมดไฟ ซึ่งอาจเริ่มจากการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรม สร้างส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้คนในออฟฟิศ หรือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกลงโทษหรือถูกเพ่งเล็ง หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้บรรยากาศออฟฟิศเป็นไปในทิศทางที่ดี

3. ใช้เครื่องมือช่วยจัดระบบการทำงาน
นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมาปรับใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานในออฟฟิศสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและเสียเวลาน้อยลง เช่น โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Project Management, Chat, File Storage และอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับโปรเจคต่างๆ ได้ดีขึ้น เป็นต้น

4. หาความท้าทายใหม่ๆ ให้กับพนักงานอยู่เสมอ
สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการคือหาความท้าทายใหม่ๆ ให้กับพนักงานอยู่เสมออาจเป็นการทำงานในโปรเจคที่ท้าทายขึ้น รวมถึงคอยผลักดันให้พวกเขาได้พัฒนาตนเอง เช่น การจัดเทรนนิ่งเพื่อเสริมทักษะและเพิ่มความรู้ หรือจัดกิจกรรมให้พนักงานได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสนใจ จะเป็นการช่วยจุดไฟให้พนักงานได้เป็นอย่างดี

5. หาวิธีที่ทำให้พนักงานผ่อนคลาย
ด้วยรูปแบบการทำงานของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป อาจทำให้หลายออฟฟิศไม่ค่อยมีเวลาในการผ่อนคลายจากความวุ่นวายที่ต้องเจอในแต่ละวัน ดังนั้นผู้ประกอบการอาจหาวิธีดีๆ ที่จะทำให้พนักงานได้ผ่อนคลายมากขึ้น เช่น จัดวันให้สามารถเข้างานสายได้อาทิตย์ละครั้ง หรือเลิกงานก่อนเวลาได้สักชั่วโมง หรืออนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ 1-2 ครั้งต่อเดือน วิธีเหล่านี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้พนักงานผ่อนคลายได้