การสร้างทีมเวิร์คให้กับพนักงานในองค์กร

พนักงานภายในองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปได้ แต่หากพนักงานภายในองค์กรไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม วันนี้บ้านพันนาจึงได้นำวิธี #สร้างทีมเวิร์ค โดยยึดหลักการที่เรียกว่า P-S-Y-C-H-O เพื่อสร้างความเป็นทีมให้กับพนักงาน

P = Positive Thinking คิดบวก
การคิดบวกเป็นจิตวิทยาในการทำงานที่สำคัญมาก เพราะการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะสะท้อนออกมาผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ ซึ่งคนที่มีทัศนคติที่ดีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองโลกในแง่ดี และทำให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
S = Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส
คนยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะเปรียบเสมือน first impression ที่สร้างความประทับใจแรกพบที่ ทำให้คนอื่นอยากเสวนาและทำงานด้วย
Y = Yours เต็มใจช่วยเหลือกัน
คนทำงานที่เดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกัน มีน้ำใจคอยถามไถ่ ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ขอร้องช่วย เมื่อเราเกิดปัญหาเพื่อร่วมงานก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราเช่นเดียวกัน
C = Compromise สามัคคี
ในการทำงานอาจจะมีบางครั้งที่คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้จักการเจรจา ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน เพราะหากเกิดปัญหาอาจจะมีการผิดใจกันและส่งผลต่อการทำงานในอนาคต เพราะฉะนั้นควรมีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
H = Human Relation สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเริ่มด้วยการทักทายเพื่อนร่วมงาน และมีสัมมาคาราวะอยู่เสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในองค์กร
O = Oral Communication เทคนิคในการสื่อสาร
ความสำคัญในการทำงานคือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์การสื่อสารที่ดีควรพูด

#lastunits
Starts at 60 MB*
Contact : 087-6656665
Line : @baanpanna
Maps : https://goo.gl/maps/vdjiC6PgqngHVdXG9
Website : www.panna.co.th/baanpanna/
#PANNALIVING #บ้านพันนา #โฮมออฟฟิศ #WorkplaceSerenity #ใกล้อีสต์วิลล์0เมตร